Obiekt

Tytuł: Problemy stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Problemy stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy

Tytuł odmienny:

The problems of applying the principles of tax law of Ukraine

Twórca:

Mostovyj, Andrii

Temat i słowa kluczowe:

code   tax law   tax   tax principles   tax bases  
kodeks   prawo podatkowe   podatek   zasady podatkowe   podstawy opodatkowania

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

The analysis presented below is aimed at displaying the problems of applying the principles of tax law of Ukraine. The main problem is the failure to meet the requirements of the relevant rule, and to respect mainly the public interest by abandoning the private interest when applying the relevant tax standards. Legal standards, including tax ones, must be analyzed and brought into conformity with the Constitution of Ukraine and other laws, including civil and commercial law. The main conclusion is that the solution to the problem of non-compliance with tax law rules must be made not only through changes to tax standards, but also through the precise formulation of the principles of tax law of Ukraine.  

Przedstawiona poniżej analiza ma na celu omówienie kwestii stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy. Głównym problemem jest niespełnienie wymogów odpowiedniej zasady oraz koncentrowanie się na interesie publicznym i zaniedbywanie interesu prywatnego przy stosowaniu odpowiednich norm podatkowych. Normy prawne, w tym podatkowe, muszą być poddane dokładnej analizie i doprowadzone do stanu zgodności z Konstytucją Ukrainy oraz innymi ustawami, w tym i prawem cywilnym i gospodarczym. Głównym wnioskiem jest, że rozwiązanie problemu nieprzestrzegania zasad prawa podatkowego polega nie tylko na zmianie norm podatkowych, lecz także poprzez dokładne formułowanie zasad prawa podatkowego Ukrainy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma   czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108833   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.3.25.41

Język:

pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2019, s.25-41

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 cze 2022

Data dodania obiektu:

28 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

47

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118542

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji