Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów

Creator:

Januszewska, Małgorzata J.

ORCID:

0000-0001-5893-9561

Subject and Keywords:

absolwenci   bezrobocie   edukacja   niedostosowanie do potrzeb rynku   rzemieślnicy   sektor MMSP

Abstract:

Niniejszy artykuł ukazuje czytelnikowi sytuację polskich absolwentów, w szczególności w odniesieniu do problemu bezrobocia. Pokazuje skalę zjawiska i sposoby zaradzenia brakowi pracy. Omówiono również wielkość sektora MMSP i jego rolę w zwalczaniu bezrobocia. W tym celu przybliżona została procedura zakładania działalności gospodarczej, a także zostały podane instytucje udzielające dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Zakwestionowano skuteczność tego sposobu zwalczania problemu. W dalszej części omówiono rolę odpowiedniego wyboru szkoły średniej w zmniejszaniu poziomu bezrobocia wśród absolwentów, a na zakończenie zakwestionowano również wartość tytułu magistra oraz stwierdzono niedostosowanie struktury wykształcenia do potrzeb rynkowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 12 (2012), s. 105-117

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg