Object

Title: O legitymacji stron sporu o wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia (art. 940 k.c.)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O legitymacji stron sporu o wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia (art. 940 k.c.)

Alternative title:

On locus standi of parties in a case concerning the exclusion of a deceased’s spouse from inheritance (art. 940 of Civil Code)

Creator:

Patryk, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-3196-6601

Subject and Keywords:

exclusion of a spouse from inheritance   locus standi   inheritance  
wyłączenie małżonka od dziedziczenia   legitymacja procesowa   dziedziczenie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In this paper I present the analysis of a legal standing in a case concerning the exclusion of a deceased’s spouse from inheritance (art. 940 of Polish Civil Code). According to the article the spouse is excluded from inheriting if the deceased had filed for divorce or judicial separation through a fault on the spouse’s part, and the request was justified. Concomitantly a spouse is excluded from inheriting by a court decision. Exclusion may be demanded by any of the remaining statutory heirs called to the succession concurrently with the spouse; a court action may be brought within six months of the day on which the heir learns of the opening of the succession and not later than one year from the opening of the succession. While it would seem that this issue of who may sue and be sued in such a case is not controversial, it should be noted that there are discrepancies in the literature on this subject. It should be analysed who is able to sue the spouse of the deceased, especially if the prosecutor has a power to do so. It is doubtful whether the prosecutor may file a suit under Article 940 of the Civil Code. In addition, it requires considering what the consequences of the death of the defendant are in a case for exclusion of the spouse from inheritance, as well as who should be sued in the event that the spouse of the testator – a potential defendant died before the initiation of this procedure.  

W niniejszym artykule zajmuję się analizą legitymacji procesowej w sprawie o wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 Kodeksu cywilnego). W świetle tego przepisu małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Jednocześnie wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku. O ile wydawałoby się, że zagadnienie to nie jest kontrowersyjne, o tyle wskazać należy, że pojawiają się rozbieżności w literaturze w tym przedmiocie. Wątpliwa jest możliwość wytoczenia powództwa z art. 940 k.c. przez prokuratora. Poza tym wymaga rozważenia, jakie są konsekwencje śmierci pozwanego w sprawie o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, a także kogo należy pozwać, w razie gdyby małżonek spadkodawcy – potencjalny pozwany – zmarł przed zainicjowaniem tego postępowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109099   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.205.218

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

423

Number of object content views in PDF format

426

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118462

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information