Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O legitymacji stron sporu o wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia (art. 940 k.c.)

Alternative title:

On locus standi of parties in a case concerning the exclusion of a deceased’s spouse from inheritance (art. 940 of Civil Code)

Creator:

Patryk, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-3196-6601

Subject and Keywords:

wyłączenie małżonka od dziedziczenia ; legitymacja procesowa ; dziedziczenie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

W niniejszym artykule zajmuję się analizą legitymacji procesowej w sprawie o wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 Kodeksu cywilnego). W świetle tego przepisu małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Jednocześnie wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku. O ile wydawałoby się, że zagadnienie to nie jest kontrowersyjne, o tyle wskazać należy, że pojawiają się rozbieżności w literaturze w tym przedmiocie. Wątpliwa jest możliwość wytoczenia powództwa z art. 940 k.c. przez prokuratora. Poza tym wymaga rozważenia, jakie są konsekwencje śmierci pozwanego w sprawie o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, a także kogo należy pozwać, w razie gdyby małżonek spadkodawcy – potencjalny pozwany – zmarł przed zainicjowaniem tego postępowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.205.218

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK