Object

Title: Subsequent inability to provide benefits by the landlord from a timely lease agreement ; Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Subsequent inability to provide benefits by the landlord from a timely lease agreement  
Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Alternative title:

Subsequent inability to provide benefits by the landlord from a timely lease agreement

Creator:

Adamus, Rafał

Subject and Keywords:

rental agreement   inability to provide contractual benefit   term contract   contract termination  
najem   niemożność świadczenia   umowa terminowa   wygaśnięcie umowy

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the analysis in this study is the issue of a term lease agreement, the termination of which (exercising the formative right) requires certain conditions to be met. However, in the case of a timely lease agreement, there may be a situation in which it is not possible for the landlord to fulfill the service in accordance with its content and in a way that corresponds to its socio-economic purpose and the principles of social coexistence. Such an impossibility may result from circumstances independent of the parties of the legal relationship. The consequence of the subsequent impossibility of providing service – no fault of parties – is the expiry of the term lease agreement. The expiry of the lease has effect under the law itself.  

Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy najmu. Wygaśnięcie umowy najmu ma skutek z mocy samego prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109098   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.190.204

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

911

Number of object content views in PDF format

913

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118461

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information