Obiekt

Tytuł: New rules of the hearing under art. 185c of the Code of Criminal Procedure for a person injured by an offense under art. 197-199 of the Penal Code ; Nowe zasady przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego osoby pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197-199 Kodeksu karnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

New rules of the hearing under art. 185c of the Code of Criminal Procedure for a person injured by an offense under art. 197-199 of the Penal Code  
Nowe zasady przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego osoby pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197-199 Kodeksu karnego

Tytuł odmienny:

New rules of the hearing under art. 185c of the Code of Criminal Procedure for a person injured by an offense under art. 197-199 of the Penal Code

Autor:

Osiak-Krynicka, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-2101-6717

Temat i słowa kluczowe:

rape   interrogation   secondary victimization   victim   the principle of a single interrogation  
zgwałcenie   przesłuchanie   wtórna wiktymizacja   pokrzywdzony   zasada jednokrotnego przesłuchania

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Offenses indicated in art. 197-199 of the Penal Code are the most severe crimes against sexual freedom and decency. They leave marks not only on the victim's body, but also on her psyche. Due to the need to provide protection for the victim against secondary victimization, as well as to deepen the trauma suffered as a result of a sexual crime, in 2013. the legislator introduced art. 185c to the Code of Criminal Procedure. The purpose of this provision was to ensure minimum standards for the interview of victims of crime victims of an act of art. 197-199 PC. However, as it turned out in practice, this provision does not provide sufficient protection against secondary victimization. Therefore, the legislator in 2019. amended the content of art. 185c of the CCP, specifying new conditions for the interrogation in this particular mode. The purpose of this article is to identify, describe and evaluate the changes introduced and determine their significance for victims of an offense under art. 197-199 PC.  
Przestępstwa wskazane w art. 197-199 Kodeksu karnego są najbardziej dotkliwymi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pozostawiają ślady nie tylko na ciele ofiary, ale także w jej psychice. Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją, a także pogłębieniem się traumy doznanej na skutek przestępstwa na tle seksualnym, w 2013 r. wprowadzono art. 185c do Kodeksu postępowania karnego. Celem tego przepisu było zapewnienie minimalnych standardów przesłuchania ofiar przestępstw pokrzywdzonych czynem z art. 197-199 k.k. Jednakże, jak okazało się w praktyce, przepis ten nie zapewnia wystarczającej ochrony przed wtórną wiktymizacją. Wobec tego w 2019 r. dokonano nowelizacji treści art. 185c k.p.k., określając nowe warunki przesłuchania w tym szczególnym trybie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, opisanie, ocena wprowadzonych zmian oraz określenie ich znaczenia dla pokrzywdzonych przestępstwem z art. 197-199 k.k.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109095

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.149.163

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

449

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

451

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118457

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji