Object

Title: The legal nature of a ban on participation in subsequent mass events in the case law of administrative courts ; Charakter prawny zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The legal nature of a ban on participation in subsequent mass events in the case law of administrative courts  
Charakter prawny zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Alternative title:

The legal nature of a ban on participation in subsequent mass events in the case law of administrative courts

Creator:

Pawlas, Michał

ORCID:

0000-0002-3926-9256

Subject and Keywords:

mass event   club ban   administrative decision   administrative sanction   administrative act   public law relationship   mass event organizer  
impreza masowa   zakaz klubowy   decyzja administracyjna   sankcja administracyjna   akt administracyjny   stosunek publicznoprawny   organizator imprezy masowej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In this article, the author seeks to establish the normative nature of a ban on participation in subsequent mass events, taking into account the rulings of Polish administrative courts issued in this respect and the views of legal commentators. The undertaken considerations is accompanied by the question whether the explicit legal nature of the club ban may affect the legal situation of participants and organizers of mass events. In an attempt to clarify the above doubts, it is analyzed in the article the legal subjectivity of the mass event organizer as the law entity issuing the club ban. The author also analyzes the views of law commentators regarding the perception of the club ban in terms of administrative sanction.  

W niniejszym artykule autor dąży do ustalenia normatywnego charakteru zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych, przy uwzględnieniu wydanych w tym zakresie orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz poglądów komentatorów prawa. Podjętym rozważaniom towarzyszyć będzie pytanie, czy nieokreślony jednoznacznie charakter prawny zakazu klubowego może wpływać na sytuację prawną uczestników i organizatorów imprez masowych. Dążąc do wyjaśnienia powyższych wątpliwości, w artykule poddano analizie naturę prawną organizatora imprezy masowej jako podmiotu prawnego wydającego zakaz klubowy. Autor dokonuje również analizy poglądów komentatorów prawa, odnośnie do postrzegania zakazu klubowego w kategoriach sankcji administracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109092   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.99.115

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

234

Number of object content views in PDF format

236

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118453

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information