Object

Title: Road safety in the face of excessive road signs in built-up areas ; Bezpieczeństwo ruchu drogowego wobec nadmiaru znaków drogowych w obszarze zabudowanym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Road safety in the face of excessive road signs in built-up areas  
Bezpieczeństwo ruchu drogowego wobec nadmiaru znaków drogowych w obszarze zabudowanym

Alternative title:

Road safety in the face of excessive road signs in built-up areas

Creator:

Rzeźnicka, Małgorzata

Subject and Keywords:

safety   transport safety   traffic law   signage   traffic organisation  
bezpieczeństwo   bezpieczeństwo transportu   prawo ruchu drogowego   znaki drogowe   organizacja ruchu

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Safety is one of the most important needs in human life. It is even more important in case of driving on a road with many dangers for drivers and other road users. In the last few years, an excess of road signs in built-up areas has been increasingly indicated as one of the factors enhancing the danger on the road.The article aims to analyze regulations on road marking, rights and obligations of road traffic authorities and those supervising them. The article presents examples of marking public roads in Poland with the problem of excess signage. After the analysis, possible solutions that could improve the condition of road markings are also proposed.In addition, it would be wrong to assess the problem of excess of road signage only negatively. Therefore, the article also presents circumstances in which "duplication of road signs" would seem justified, or at least not negatively assessed.  

Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Jest ono tym bardziej istotne w przypadku poruszania się po drodze, na której znajduje się wiele zagrożeń dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. W ostatnich kilku latach coraz częściej jako jeden z czynników zwiększających niebezpieczeństwo na drodze wskazywany jest nadmiar znaków drogowych w obszarze zabudowanym.Artykuł ma na celu przeanalizowanie przepisów dotyczących oznakowania dróg, uprawnień i obowiązków organów organizujących ruch drogowy, a także sprawujących nad nimi nadzór. W tym celu zostały przedstawione również przykłady oznakowania dróg publicznych w Polsce, na których występuje problem nadmiaru znaków. Po przeprowadzonej analizie zostały również zaproponowane możliwe rozwiązania mogące poprawić stan oznakowania dróg.Dodatkowo niesłuszne byłoby ocenianie sytuacji nadmiaru znaków wyłącznie negatywnie. Dlatego artykuł przedstawia także okoliczności, w których „powtórzenie znaków” wydałoby się uzasadnione, a przynajmniej nie oceniane ujemnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109091   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.72.98

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

561

Number of object content views in PDF format

564

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118452

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information