Object

Title: Analiza form i odmian ideału wolności w liberalnej doktrynie polityczno-prawnej za czasów rewolucji przemysłowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza form i odmian ideału wolności w liberalnej doktrynie polityczno-prawnej za czasów rewolucji przemysłowej

Alternative title:

Analysis of forms and functions of liberty in liberal political and legal doctrine in the industrial revolution era

Creator:

Romanowski, Jonatan

Subject and Keywords:

liberty   freedom   liberalism   industrial revolution   equality   slavery   despotism   rhetorics  
wolność   liberalizm   rewolucja przemysłowa   równość   niewolnictwo   despotyzm   retoryka

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The following article is a research into philosophy of liberty, as it was perceived prior to the outbreak of The Great War. It has been supported with elaborations on liberal doctrine in general; and on French, as well as American liberal thought. Moreover, the article contains excerpts from original texts by Alexis de Tocqueville (Democracy in America) and Leonard Hobhouse (Liberalism), among others. The author presents classifications of liberty – its kinds (Economic liberty, Social liberty, etc.); relations (both towards theoretical constructs like equality, and factual topics – i.e. slavery); and rhetorical functions (such as its inherency in human nature). Another matter depicted in the article is the deterioration of civil liberties over time, due to transformations of political regimes, where a citizen’s voice loses its political power (dismantling his liberté des anciens), while at the same time totalitarian rulers attempt to thwart activities in his personal space, that are a source of his own pleasure (in order to limit his liberté des modernes). Researcher states a thesis, that liberalism is firmly opposed to this deterioration, because it is a symptom of violation of the rule of law – a key ingredient of a non-totalitarian society.  

Artykuł zgłębia filozofię wolnościową czasów sprzed I wojny światowej, bazując zarówno na opracowaniach doktryny liberalnej, jak i opracowaniach narodowych odmian liberalizmu, w tym francuskiego oraz amerykańskiego. Ponadto wykorzystano w nim odwołania do oryginalnych dzieł z epoki rewolucji przemysłowej, m.in. Democracy in America Alexisa de Tocqueville'a oraz Liberalism Leonarda Hobhouse'a. Na przykładach przedstawiono klasyfikacje wolności – jej funkcje w retoryce (m.in. jako istota natury ludzkiej), odmiany (np. wolność ekonomiczna czy osobista) oraz relacje (zarówno wobec konstruktów teoretycznych – tj. ideału równości, jak i realnych zagadnień politycznych – kwestii niewolnictwa). Artykuł traktuje również o zaniku wolności wskutek przemian ustrojowych, gdzie to obywatel proporcjonalnie traci wpływ na władzę (wolność pozytywną), a jednocześnie despotyczne rządy próbują ukracać źródła przyjemności znajdujące się w jego życiu osobistym (wolności negatywnej). Autor rozważa tezę, iż liberalizm zachowuje silne stanowisko w opozycji do tego zaniku, ponieważ jest on sprzeczny z rządami prawa, albowiem tylko rządy prawa mogą skutecznie ograniczyć swawolę rządzących.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109089   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.30.51

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

303

Number of object content views in PDF format

311

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118449

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information