Obiekt

Tytuł: Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law ; Mechanizmy kompensacyjne na tle historii rozwoju prawa karnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law  
Mechanizmy kompensacyjne na tle historii rozwoju prawa karnego

Tytuł odmienny:

Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law

Autor:

Kowalczyk, Artur

ORCID:

0000-0002-6777-4735

Temat i słowa kluczowe:

restorative justice   compensation   crime victim   criminal law   history of law  
sprawiedliwość naprawcza   kompensacja   pokrzywdzony   prawo karne   historia prawa

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The aim of this article is to compare historical forms of compensation as a kind of response to the crime and the modern criminal law instruments aimed at compensating the crime victims for their losses. The question appears whether these former and current types of compensation are historically interconnected. A historical analysis leads to the conclusion that compensation in the ancient times and the Middle Ages often was the only response to the crime, which was caused by weakness of public authority, whereas modern compensation originates from the concept of restorative justice and concern about crime victims.  
Celem niniejszego artykułu jest porównanie historycznych form kompensacji funkcjonujących jako reakcja na przestępstwo oraz współczesnych instytucji prawa karnego służących wynagrodzeniu pokrzywdzonemu uszczerbku doznanego na skutek przestępstwa. Rodzi się pytanie, czy dawne i współczesne mechanizmy kompensacyjne są ze sobą historycznie powiązane. Analiza historyczna prowadzi do wniosku, że w czasach antycznych i wiekach średnich kompensacja stanowiła częstokroć jedyną reakcję na przestępstwo, co było spowodowane niskim stopniem organizacji władzy publicznej, podczas gdy współczesne formy kompensacji mają swe podłoże w idei sprawiedliwości naprawczej i trosce o dobro ofiary przestępstwa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109088

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.8.29

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

202

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

206

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118443

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji