Object

Title: Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law ; Mechanizmy kompensacyjne na tle historii rozwoju prawa karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law  
Mechanizmy kompensacyjne na tle historii rozwoju prawa karnego

Alternative title:

Compensation mechanisms in relation to the historical development of criminal law

Creator:

Kowalczyk, Artur

ORCID:

0000-0002-6777-4735

Subject and Keywords:

restorative justice   compensation   crime victim   criminal law   history of law  
sprawiedliwość naprawcza   kompensacja   pokrzywdzony   prawo karne   historia prawa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of this article is to compare historical forms of compensation as a kind of response to the crime and the modern criminal law instruments aimed at compensating the crime victims for their losses. The question appears whether these former and current types of compensation are historically interconnected. A historical analysis leads to the conclusion that compensation in the ancient times and the Middle Ages often was the only response to the crime, which was caused by weakness of public authority, whereas modern compensation originates from the concept of restorative justice and concern about crime victims.  

Celem niniejszego artykułu jest porównanie historycznych form kompensacji funkcjonujących jako reakcja na przestępstwo oraz współczesnych instytucji prawa karnego służących wynagrodzeniu pokrzywdzonemu uszczerbku doznanego na skutek przestępstwa. Rodzi się pytanie, czy dawne i współczesne mechanizmy kompensacyjne są ze sobą historycznie powiązane. Analiza historyczna prowadzi do wniosku, że w czasach antycznych i wiekach średnich kompensacja stanowiła częstokroć jedyną reakcję na przestępstwo, co było spowodowane niskim stopniem organizacji władzy publicznej, podczas gdy współczesne formy kompensacji mają swe podłoże w idei sprawiedliwości naprawczej i trosce o dobro ofiary przestępstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109088   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.8.29

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

492

Number of object content views in PDF format

497

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118443

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information