Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

Alternative title:

Peripheral blood stem cell transplantation in light of legal regulations

Creator:

Zoń, Katarzyna Maria

ORCID:

0000-0001-5175-2091

Subject and Keywords:

transplantacja allogeniczna   macierzyste komórki krwiotwórcze   krew obwodowa   zgoda   dawca   biorca

Abstract:

Komórki krwiotwórcze znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń, a najczęstszym źródłem ich pozyskiwania jest krew obwodowa. Celem niniejszej pracy jest rozważenie wybranych aspektów prawnych przeszczepiania komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w świetle regulacji krajowej. W tym kontekście na wstępie zaakcentowane zostaną aspekty medyczne związane z poruszaną tematyką, których przedstawienie jest konieczne do prowadzenia dalszych rozważań. Następnie analizie poddano regulację prawną dotyczącą przeszczepiania komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, której podstawę stanowi Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W przedmiotowym zakresie zaakcentowany zostanie szczególny reżim prawny dotyczący tego rodzaju transplantacji, który uzasadniają względy medyczne. Rozważania zakończą wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 17 (2015), s. 197-210

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg