Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wandalizm i barbarzyństwo — Rafała Lemkina koncepcja zbrodni nowego typu

Creator:

Spychalska, Aleksandra

Subject and Keywords:

Lemkin, Rafał (1900-1959)   wandalizm   barbarzyństwo   prawa człowieka   delicta iuris gentium

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie zaproponowanej przez polskiego prawnika Rafała Lemkina koncepcji zbrodni wandalizmu i barbarzyństwa jako zbrodni „nowego typu”. Barbarzyństwem Lemkin nazywał destrukcyjne działania skierowane przeciw członkom określonej grupy wyznaniowej, etnicznej czy społecznej, motywowane nienawiścią. Terminem wandalizm określał zaś systematyczne i zorganizowane niszczenie dziełsztuki, dóbr kultury czy innych wartości artystycznych tworzonych przez te grupy. Zaproponował także konkretne regulacje prawne i system ochrony międzynarodowej, który gwarantować miał karanie powyższych przestępstw. Pomysły te nie zyskały wprawdzie poparcia środowiska prawniczego, ale blisko dziesięć lat później stały siępodstawą Lemkinowskiej prawnej koncepcji zbrodni ludobójstwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 17 (2015), s. 185-195

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg