Object

Title: Polityka podatkowa państwa a rozwój mieszkalnictwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka podatkowa państwa a rozwój mieszkalnictwa

Alternative title:

State’s fiscal policy and housing development

Creator:

Nowakowski, Maciej

Subject and Keywords:

tax policy   tax effectiveness   tax preferences   VAT refund   housing development  
polityka podatkowa   efektywność podatkowa   preferencje podatkowe   zwrot podatku VAT   rozwój mieszkalnictwa

Abstract:

After Polish accession to the European Union in 2004, the VAT tax rate for most construction materials increased from the preferential rate of 7% to the basic rate of 22%. The legislator, aware of excessive fiscal burden to the taxpayer, introduced into the legal system the Act of 29 August 2005 on the refund for individuals of certain expenses related to housing construction. The Act was in force between 2006–2013, and was then replaced by the Act of 27 September 2013 on state aid in the purchase of afirst home for young people. The article presents an attempt to determine the effect of the law on VAT refund on the development of housing in 2006–2013, and also an attempt to assess the tax policy of the state in the field of housing. Furthermore, the article may give rise to a discussion of the merits of abandoning the institution of VAT refund for building materials.  

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych wzrosła ze stawki preferencyjnej 7% do stawki podstawowej 22%. Ustawodawca, mając świadomość nadmiernego obciążenia fiskalnego wobec podatnika, wprowadził do systemu prawnego ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ustawa obowiązywała w latach 2006–2013, po czym została zastąpiona ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Artykuł ukazuje próbę określenia wpływu ustawy o zwrocie VAT na rozwój mieszkalnictwa w latach 2006–2013, a także próbę oceny polityki podatkowej państwa w zakresie mieszkalnictwa. Ponadto artykuł może stanowić podstawę do dyskusji nad zasadnością rezygnacji z instytucji zwrotu VAT od wydatków związanych materiałami budowlanymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108684   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 18 (2015), s. 119-132

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118314

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information