Object

Title: Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

Alternative title:

Obligation to bear fees for municipal waste management — selected problems

Creator:

Jaworska, Iga

Subject and Keywords:

fee for municipal waste management   municipal waste   enforcement   cleanliness and order  
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   odpady komunalne   egzekucja   czystość i porządek

Abstract:

The issues concerning fees for municipal waste management and their enforcement evoke many doubts, particularly in the municipal context. Changes to the power of the authorities concerning the execution of fees, introduce unwanted chaos, both legal and organizational. How-ever, some of the changes deserve approval, first and foremost the newly defined concept of property owner and several ordering issues, such as the principle of bearing proportional fees to various municipalities in the event of the change of residence, or abandoning the obligation to bear an increased fee in the case of simultaneous conducting of economic activity and living in one premise.The article both analyses selected issues on the basis of regulations newly introduced by the amendment to the Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities, which entered into force on 1 February 2015 in arange on 18 April 2015 as well as assesses the said amendment.  

Problematyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej egzekucji budzi wiele wątpliwości, w szczególności w środowisku samorządowym. Nowelizacje w zakresie właściwości organów dotyczące egzekucji opłaty wprowadzają niepożądany chaos, zarówno prawny, jak iorganizacyjny. Część wprowadzonych ostatnio zmian zasługuje na aprobatę, zwłaszcza nowo zdefiniowane pojęcie właściciela nieruchomości oraz kilka porządkujących kwestii, jak zasada proporcjonalnego ponoszenia opłat na rzecz różnych gmin w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy rezygnacja z konieczności ponoszenia powiększonej opłaty w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkiwania w jednym lokalu.W artykule dokonano analizy wybranych problemów na podstawie nowo obowiązujących przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 r. (w pewnym zakresie od 18 kwietnia 2015 r.). Poddano ją również dokładnej ocenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108680   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 18 (2015), s. 57-71

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

42

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information