Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Creator:

Łysoń, Artur

ORCID:

0000-0002-0615-2131

Subject and Keywords:

działalność gospodarcza   działalność lecznicza   podmiot leczniczy   podmiot wykonujący działalność leczniczą   przedsiębiorca   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   system ochrony zdrowia

Abstract:

Życie i zdrowie to wartości o podstawowym znaczeniu zarówno dla jednostek, jak i dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw. Dlatego też tematyka dotycząca służby zdrowia w Polsce zawsze wzbudzała duże kontrowersje i liczne spory. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest istotnym tematem debat publicznych, sporów naukowych oraz prywatnych dysput Polaków. Niniejszy artykuł nie koncentruje się jednak na socjologicznych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,lecz na statusie prawnym podstawowej jednostki organizacyjno-prawnej tego systemu, czyli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizie została poddana również geneza funkcjonujących rozwiązań oraz problemy, jakie w tym zakresie się ujawniły. Przedstawione wniniejszym artykule prawne uwarunkowania działalności SPZOZ-ów, w szczególności spory co do posiadania lub nie przez te jednostki osobowości prawnej i statusu przedsiębiorcy, pokazują brak konsekwencji ustawodawcy, nieprecyzyjność i niespójność regulacji oraz wyraźny brak koncepcji tego, jak system ochrony zdrowia powinien się docelowo kształtować od strony instytucjonalnej. Nie negując korzyści, jakie płyną z wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania w podmiotach leczniczych, należy podkreślić, że sama zmiana formy organizacyjno-prawnej nie jest kompleksową reformą, a jedynie jej fragmentem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 161-177

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg