Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-8673-996X

Subject and Keywords:

prawo budowlane   proces budowlany   uczestnicy procesu budowlanego   nadzór inwestorski   nadzór inwestorski w prawie budowlanym

Abstract:

W literaturze trudno spotkać kompletną analizę charakteru prawnego nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na tendencję realizowania w Polsce inwestycji budowlanych o coraz to większym stopniu skomplikowania oraz naszą rosnącą dbałość o środowisko, właściwa analiza instytucji nadzoru inwestorskiego wydaje się być pomocną dla zgodnego z prawem ustanawiania, jak i wykonywania niniejszego nadzoru. Aby poznać analizowaną instytucję prawną, należy dokładnie scharakteryzować prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego — podmiotu sprawującego funkcje nadzorcze w trakcie realizowanego procesu budowlanego. Przyjrzeć należy się zarówno tym, które daje mu ustawa — Prawo budowlane (stanowiąca o publicznoprawnym charakterze wykonywanej przez niego funkcji), a także, z uwagi na kontraktowość sprawowanego przez niego nadzoru, zawierane między nim a inwestorem umowy cywilnoprawne, mogące modyfikować do pewnego stopnia jego ustawowe funkcje nadzorcze. Nadzór inwestorski jest instytucją wymagającą prawnej interpretacji, dokonywanej ze szczególną dokładnością, powodowaną niekwestionowaną rolą, jaką przypisać możemy inspektorowi nadzoru inwestorskiego, dla zgodnej z przepisami i wiedzą techniczną realizacji procesu budowlanego. Tylko jej zrozumienie daje gwarancję uniknięcia negatywnych konsekwencji, wynikających z błędnego stosowania prawa w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 119-135

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg