Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Władza wykonawcza w Portoryko i w Polsce — porównanie oraz analiza wybranych uregulowań konstytucyjnych

Creator:

Gutierrez, Patryk

Subject and Keywords:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Konstytucja Portoryko   władza wykonawcza   Gubernator Portorykański   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Abstract:

W artykule przedstawione oraz omówione zostały najważniejsze zagadnienia odnoszące się do modelu egzekutywy. Z tego względu uwzględnia się jedynie portorykańską władzę wykonawczą, która nie ma zastosowania na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a z którą ono jest powiązane jako tzw. nieinkorporowane terytorium stowarzyszone. W pierwszej kolejności zostało zdefiniowane pojęcie władzy wykonawczej zgodnie z obowiązującą w literaturze prawniczej terminologią. Następnie przedstawiony został podział władzy, który istnieje w Portoryko i w Polsce. Dalej omówiona została egzekutywa, w szczególności pod kątem struktur oraz sposobu jej wykonywania. W artykule dokonano analizy prawno-porównawczej w odniesieniu do wyborów na Gubernatora portorykańskiego czy Prezydenta RP oraz długości ich kadencji. Ponadto analizie tej poddano takie zagadnienia, jak: uprawnienia oraz obowiązki czy zdarzenia losowe i inne okoliczności przewidziane w Konstytucji, które również dotyczą Gubernatora portorykańskiego oraz Prezydenta RP. Końcowe konkluzje zawarte w artykule naukowym podsumowują dokonaną uprzednio analizę prawno-porównawczą konstytucyjnych uregulowań egzekutywy. W szczególności wymienione zostały cztery zasadnicze różnice, które występują w Portoryko i w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 105-117

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg