Object

Title: Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

Alternative title:

The Trynkiewicz case and legislation on the supervision of dangerous offenders in connection with considerations on capital punishment

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

legislation on dangerous offenders   capital punishment   isolation of dangerous criminals   criminal law  
Trynkiewicz, Marcin   ustawa o groźnych przestępcach   kara śmierci   izolacja groźnego przestępcy   prawo karne

Abstract:

The overall objective of this article is to present issues related to capital punishment. The paper presents selected international legal instruments on this issue. Thearticle focuses on historic Polish legislation concerning jurisdiction and the use of capital punishment. The subject of capital punishment in criminal law has long been acontentious issue. Capital punishment, its effectiveness, its reliability vis-à-vis rehabilitation and its substitution by another penalty, is analysed herein. In Poland, capital punishment has not been applied since 1988. The last death sentence was carried out in 1979, capital punishment having been removed by the legislature from the Criminal Code in 1997.When considering this issue, it is worthwhile to refer to some statistical data: 1 96 countries have abolished capital punishment in respect of all crimes; 2 9 countries have abolished capital punishment for all crimes, with the exception of offences committed in time of war; 3 34 countries have expunged capital punishment from their penal codes or have ceased to apply it, in practice, within the last decade; 4 139 states have either not included capital punishment in their regulations or have not used capital punishment; 5 58 countries still maintain capital punishment in their legislation; 6 in China, capital punishment may be imposed for 55 types of crime; 7 in 2010, at least 17,833 people were living under sentence of death.  

Celem ogólnym niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z karą śmierci. Wpracy przedstawiono wybrane akty prawa międzynarodowego dotyczące tej kwestii. Artykuł koncentruje się na historycznym polskim porządku prawnym dotyczącym orzekania, a także stosowania kary śmierci. Sens istnienia kary śmierci w doktrynie prawa karnego rozważany jest od dawna. Analizowana jest funkcja wprowadzenia tej kary, jej skuteczność, rzetelność czy resocjalizacja bądź orzekanie innej kary. W Polce kara śmierci nie jest wykonywana od 1988 r. Ostatni wyrok wykonano w 1979 r., natomiast ustawodawca z kodeksu karnego wykreślił tę karę w 1997 r. W omawianej kwestii warto odnieść się do danych liczbowych: 1) 96 państw zniosło karę śmierci za wszystkie przestępstwa; 2) 9 państw zniosło karę śmierci za wszystkie przestępstwa (wyjątek — przestępstwa popełnianie w stanie wojny); 3) 34 państwa w ciągu ostatniego dziesięciolecia wykreśliły karę śmierci ze swoich kodeksów karnych lub przestały ją stosować w praktyce; 4) 139państw w regulacjach prawnych nie uwzględniło kary śmierci albo kara ta nie jest stosowana; 5) 58 państw nadal utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie; 6) w Chinach kara śmierci może być orzekana za 55 rodzajów przestępstw; 7) w 2010 r. co najmniej 17 833 osoby żyły z wyrokiem śmierci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108667   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 53-67

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

154

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118294

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information