Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

Creator:

Butyter, Daniel

ORCID:

0000-0002-0810-6227

Subject and Keywords:

Partnerstwo Wschodnie   rynek transportowy   infrastruktura transportowa   logistyka

Abstract:

Rynek usług transportowych jest jednym z kluczowych elementów gospodarki każdego kraju, dzięki któremu zapewniony jest dostęp do czynników produkcji dla przedsiębiorstw oraz gotowe produkty dla konsumentów. Poprawność funkcjonowania tego rynku determinuje sprawność całego systemu gospodarczego kraju. Dla każdego z państw Partnerstwa Wschodniego UE jest głównym partnerem handlowym. Polska, jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ściśle współpracuje zpaństwami Partnerstwa Wschodniego i dla rozwoju tej współpracy kluczowe jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania rynku transportowego w tych krajach. Celem artykułu jest przedstawienie połączeń logistycznych między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego oraz wskazanie alternatywnych i mniej kosztownych połączeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 39-51

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg