Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?

Creator:

Balczunas, Krzysztof

Subject and Keywords:

prawo   sprawiedliwość   efektywność prawa   ekonomiczna analiza prawa

Abstract:

Artykuł prezentuje stanowisko w dyskusji na temat aksjologicznych preferencji, jakie uwzględniać powinien prawodawca przy stanowieniu prawa. W świetle zyskującej coraz większe znaczenie ekonomicznej analizy prawa autor podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie, której zwartości — efektywności ekonomicznej czy sprawiedliwości — organy stanowiące, ale także stosujące normy prawne winny dać prymat. Opracowanie stanowi zatem głos w dyskusji na temat tego, jakie prawo być powinno — efektywne ekonomicznie czy sprawiedliwe. Autor przedstawia różne ujęcia znaczeniowe pojęć sprawiedliwości i ekonomicznej efektywności prawa. Następnie wskazuje najistotniejsze aspekty, jakie ustawodawca powinien uwzględnić w procesie stanowienia prawa, aby mogło ono być efektywne ekonomicznie. W dalszej kolejności rozważa, czy na stanowieniu prawa wyłącznie efektywnie ekonomicznego ustawodawca może poprzestać. Wkonkluzji autor stoi na stanowisku, że prawo nie może być ani wyłącznie efektywne ekonomicznie, ani wyłącznie sprawiedliwe. Prawodawca ma obowiązek i możliwości uwzględniać w procesie ustawodawczym zarówno skutki ekonomiczne, jak i społeczne — w tym sprawiedliwościowe — stanowionego prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 27-37

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg