Object

Title: Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine

Creator:

Navrotska, Iryna

Subject and Keywords:

monetary policy   unemployment   labor market   countries in transition   monetary instruments  
pieniężno-kredytowa polityka   bezrobocie   rynek pracy   kraje z gospodarką przejściową   instrument rynku pieniężnego

Abstract:

The aim of the article is to investigate the role of monetary policy in stimulating labor markets. The paper identifies instruments of monetary policy that affect labor market of countries in transition. The examined determinants are investment inflows, level of inflation and interest rate. Data were collected from the World Bank, the International Monetary Fund and the National Bank of Ukraine. The empirical results reveal that high interest rates of the countries in the EU are almost the lowest in comparison to those in transition economies, which reflects existing risk and instability of the economic system of countries in transition. Furthermore, the paper discovers gross capital investment to GDP per country and demonstrates Belarus leading in inflows of investment to the country. The research was conducted using the methods of theoretical explanations, descriptive and econometric analysis. The results of the empiric research have determined that for the period 2008–2016 asignificant relationship between refinance rate, amount of government securities and unemployment rate of Ukraine is observed. Consequently, Ukraine is provided with recommendations to decrease refinance rate for the purpose of stimulating inflows of investment to the country.  

Celem artykułu jest zbadanie roli polityki pieniężnej w stymulowaniu rynków pracy. Artykuł identyfikuje instrumenty polityki pieniężnej, które mają wpływ na rynek pracy w krajach w okresie transformacji. Zbadane czynniki to potoki inwestycyjne, tempo inflacji i stopa oprocentowania. Dane otrzymano z Światowego Banku, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Narodowego Banku Ukrainy. Empiryczne wyniki wykazują, że wysokie stopy oprocentowania krajów w UE są prawie najniższe w porównaniu do gospodarek w okresie przejściowym, które wskazują na istniejące ryzyko inietrwałość ekonomicznego systemu krajów przy przejściu. Ponadto artykuł ujawnia, że duży wkład kapitałowy do produktu krajowego brutto kraju przedstawia Białoruś. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody wyjaśnień teoretycznych, analizy opisowej iekonometrycznej. Wyniki empirycznego badania wyznaczyły, że w latach 2008–2016 można zaobserwować istotny związek między stopą dyskontową, liczbą rządowych cennych papierów istopą bezrobocia Ukrainy. W związku z tym Ukrainie nadano rekomendacje, aby zniżyć stopy dyskontowe w celu stymulacji inwestycje do kraju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108664   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 15-26

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

24

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information