Object

Title: Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

Alternative title:

Customer relationship management in investment fund portfolio companies

Creator:

Kardela, Magdalena

Subject and Keywords:

transactional marketing   production concept   sales concept   marketing orientation   relation orientation   customer value orientation   integrated customer communication  
marketing transakcyjny   koncepcja produkcyjna   koncepcja sprzedaży   orientacja marketingowa   orientacja relacyjna   orientacja na wartość klienta   zintegrowana komunikacja z klientami

Abstract:

The purpose of this paper is to present the problems related to customer relationship management in relation to the changes taking place in contemporary economic space. Thus, the analysis is based on the definition of activities undertaken in business strategies, with particular emphasis on the forms of communication aimed at activating buyers. In addition, the development of specific customer relationships that are the basis for the optimization of defined business processes in connection with the requirement for effective cost management within the scope of operating operations, has been highlihgted. That is compatible with the current market trend, which emphasizes the importance of acquiring, processing and updating information about buyer behavior and preferences. Therefore, having knowledge of the customer and managing it, nowadays determines the competitive advantage of the organization.  

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki związanej z zarządzaniem relacjami z klientem w nawiązaniu do zmian zachodzących we współczesnej przestrzeni gospodarczej. Zatem analiza zasadza się na zdefiniowaniu działań podejmowanych w strategiach przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem form komunikacji służących aktywizowaniu nabywców. Ponadto zwrócono uwagę na kształtowanie szczególnych relacji z klientem, które stanowią podstawę do optymalizacji zdefiniowanych procesów biznesowych w związku z wymogiem efektywnego zarządzania kosztami w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, co jest kompatybilne z obecnym trendem rynkowym, który podkreśla wagę pozyskania, przetwarzania i aktualizowania informacji o zachowaniach i preferencjach nabywców. Zatem posiadanie wiedzy o klientach oraz odpowiednie nią zarządzanie współcześnie determinuje osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w otoczeniu przez organizacje.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108657   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 175-191

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

74

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information