Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność w ujęciu konstytucyjnym

Alternative title:

Ownership in a constitutional view

Creator:

Ziobrowska, Justyna

ORCID:

0000-0002-9572-1438

Subject and Keywords:

własność ; prawo do własności ; konstytucja ; przemiany gospodarcze

Abstract:

Własność jest funkcją rozwoju stosunków ekonomicznych, politycznych oraz społecznych. Stanowi zagadnienie kluczowe obowiązującego ustroju gospodarczego. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel prezentację własności w rozumieniu konstytucyjnym. Autorka analizuje zagadnienie od jego ujęcia w konstytucjach okresu międzywojennego, Konstytucji z 1952 r., aż po obecne rozumienie w Konstytucji z 1997 r. Przedstawiony zostaje problem wielopostaciowości własności, której sposoby ujmowania (typy, formy) zmieniały się w poszczególnych okresach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 147-157

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2016

Autor opisu:

WR U/PAdbg