Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadania wykonywane przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Kraju Związkowym Brandenburgia

Creator:

Behr, Jolanta

ORCID:

0000-0002-2688-2836

Subject and Keywords:

gmina   zadania   Rzeczpospolita Polska   Kraj Związkowy Brandenburgia

Abstract:

Realizacja zadań publicznych jest celem działania samorządu terytorialnego. Problematyka zadań stanowi więc kwintesencję istnienia samorządu terytorialnego. Gmina, będąc podstawową jednostką tego samorządu, wykonuje zadania o charakterze lokalnym oraz inne przekazane jej zadania. Przedmiot niniejszego opracowania stanowi porównanie zakresu i rodzaju zadań wykonywanych przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie Kraju Związkowego Brandenburgia. Umożliwi to poczynienie ustaleń odnośnie do uniwersalności pojęcia zadań gminy, sposobów przekazywania zadań, porównania ich typów oraz zakresu nadzoru sprawowanego nad ich realizacją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 77-95

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg