Object

Title: Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

Alternative title:

The evolution of pharmaceutical administration in Poland

Creator:

Kiedrzynek, Michał

Subject and Keywords:

pharmaceutical law   administrative law   law  
prawo farmaceutyczne   prawo administracyjne   prawo

Abstract:

Production and marketing of medicinal products are of interest to the legislature for many years. Already in 1919, they entered into force on the first rules governing the matter indicated. The basic health law was the first piece of legislation to regulate the issue of the pharmaceutical market. The legislator only in 1939 passed a new law in this area, which for several years was in force between 40 and 50. Only later came into force a new law on pharmaceuticals and drugs and sanitary articles, which was much more extensive than previously applicable. Due to the political changes legislature has decided to re-regulate the matter of trade in medicinal products. The next act was even more extensive regulation than the last. Currently, since 2001 the issue of the production and marketing of medicinal products has been regulated in the Law pharmaceuticals. Out of all these acts is the most detailed spite of the narrower scope of the legislation. It reflects a trend towards more study, a matter of regulating the production and marketing of medicinal products, as well as increasingly sophisticated system of supervision and control in this area.

Place of publishing:

Produkcja oraz obrót produktami leczniczymi są przedmiotem zainteresowania ustawodawcy od wielu lat. Już w 1919 r. weszły w życie pierwsze przepisy regulujące wskazaną materię. Zasadnicza ustawa sanitarna była pierwszym aktem prawnym, który regulował problematykę rynku farmaceutycznego. Ustawodawca dopiero w 1939 r. uchwalił nową ustawę w tym zakresie, która przez kilka lat obowiązywała w latach 40. i 50. Dopiero później weszła w życie nowa ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych, znacznie obszerniejsza od poprzednio obowiązującej. Ze względu na zmiany ustrojowe ustawodawca postanowił ponownie uregulować materię obrotu produktami leczniczymi. Kolejny akt prawny był jeszcze bardziej obszerną regulacją od poprzedniej. Obecnie od 2001 r. zagadnienie produkcji i obrotu produktami leczniczymi uregulowane zostało w ustawie Prawo farmaceutyczne. Spośród wszystkich omawianych aktów prawnych jest ona najbardziej szczegółowa mimo węższego zakresu regulacji. Daje się zauważyć tendencję do coraz bardziej kazuistycznego regulowania materii produkcji i obrotu produktami leczniczymi, jak też coraz bardziej rozbudowanego systemu nadzoru i kontroli w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108650   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 65-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

95

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce Mar 14, 2023

This page uses 'cookies'. More information