Object

Title: Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

Alternative title:

Precedensal Character Resolution of the Supreme Administrative Court

Creator:

Krzeszowiak, Piotr

Subject and Keywords:

precedent law   action precedents   source of law   precedents   jurisprudence   closed catalog of law sources   interpretation of the law   modern transformations in the use of law   law making rol e of administrative courts   court law   judge law   resolutions of the Supreme Administrative Court  
prawo precedensowe   działanie precedensów   źródła prawa   precedensy   orzecznictwo sądowe   zamknięty katalog źródeł prawa   wykładnia prawa   współczesne przemiany w stosowaniu prawa   prawotwórcza rola sądów administracyjnych   prawo sędziowskie   uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego

Abstract:

The article presents the issue of the precedent character of some resolutions of the Supreme Administrative Court. At the same time he deals with the law-making and the precedent role of administrative courts. It deals with the issues of contemporary law change, including the transition from the syllogistic to the paradigmatic application of law. In addition, it describes Competence of the Supreme Administrative Court to adopt resolutions aimed at clarifying legal provisions, the application of which has caused divergences in the case law of administrative courts. At the end of the article is presented a review of the resolutions of the Supreme Administrative Court in the author’s assessment of the precedent character.  

W pracy przedstawiono zagadnienie precedensowego charakteru niektórych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie dokonano rozważań na temat prawotwórczej i precedensowej roli sądów administracyjnych. Poruszono zagadnienia współczesnych przemian w stosowaniu prawa, w tym zjawisko przejścia od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego stosowania prawa. Ponadto opisano kompetencje Naczelnego Sądu Administracyjnego do podejmowania uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie spowodowało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W zakończeniu wskazano uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego mające w ocenie autora charakter precedensowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108648   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 35-49

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

51

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118266

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information