Object

Title: Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Social interest and rightful interest of an individual on the basis of the Article 7 in fine of the Polish Code of Administrative Proceedings

Creator:

Rożek, Kacper

Abstract:

Artykuł rozwija jedną z podstawowych zasad ogólnych rządzących zarówno postępowaniem administracyjnym, jak i stanowiących dyrektywę interpretacyjną całego systemu prawa administracyjnego, a mianowicie zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli z art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta ma ogromne znaczenie przede wszystkim w tych postępowaniach, w których ustawodawca pozostawił organom administracji publicznej swoisty luz decyzyjny. Wtedy też mają się one kierować wyważaniem tych dwóch, nie zawsze idących z sobą w parze, interesów. W tekście zostaje podjęta również próba wyjaśnienia rozbieżności między zamiennie stosowanym w prawie materialnym sformułowaniem „interes publiczny” i „interes społeczny”. Nakreślone zostają też trudności, jakie strony postępowania administracyjnego napotykają podczas kolizji dwóch rzeczonych interesów. Ostatecznie wyodrębnione w artykule zostały kodeksowe gwarancje realizacji omawianej zasady ogólnej, z nawiązaniem do konkretnych jednostek redakcyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108647 ; ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 25-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2016

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 20, 2020

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

1

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118265

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information