Object

Title: Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

Alternative title:

Social interest and rightful interest of an individual on the basis of the Article 7 in fine of the Polish Code of Administrative Proceedings

Creator:

Rożek, Kacper

Subject and Keywords:

social interest   public interest   general principles of the administrative proceedings   Code of Administrative Proceedings  
interes społeczny   interes publiczny   interes obywatela   zasady ogólne postępowania administracyjnego   postępowanie administracyjne

Abstract:

The following article expands on one of the crucial and basic general principles that lead the administrative proceedings, being at the same time a kind of a guideline in interpretation for the whole system of administrative laws. The aforementioned principle, namely “the principle of accommodating public and private legitimate interests” is included in the article 7 in fine of the Code of the Administrative Proceedings. The rule is of great importance for those proceedings that entail a type of discretion which organs of administration legally possess. That is the time when the two interests must be weighed up and the primacy to one of them must be given. The author also tries to distinguish between the interchangeable terms of “public interest” and “social interest” pointing to their semantic use. The issue of collision of the two interests has been also described in the text. Finally, the legal guarantees of adopting that principle have been touched upon.  
Artykuł rozwija jedną z podstawowych zasad ogólnych rządzących zarówno postępowaniem administracyjnym, jak i stanowiących dyrektywę interpretacyjną całego systemu prawa administracyjnego, a mianowicie zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli z art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta ma ogromne znaczenie przede wszystkim w tych postępowaniach, w których ustawodawca pozostawił organom administracji publicznej swoisty luz decyzyjny. Wtedy też mają się one kierować wyważaniem tych dwóch, nie zawsze idących z sobą w parze, interesów. W tekście zostaje podjęta również próba wyjaśnienia rozbieżności między zamiennie stosowanym w prawie materialnym sformułowaniem „interes publiczny” i „interes społeczny”. Nakreślone zostają też trudności, jakie strony postępowania administracyjnego napotykają podczas kolizji dwóch rzeczonych interesów. Ostatecznie wyodrębnione w artykule zostały kodeksowe gwarancje realizacji omawianej zasady ogólnej, z nawiązaniem do konkretnych jednostek redakcyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108647

DOI:

10.19195/1733-5779.20.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 25-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

20

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118265

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information