Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

Creator:

Rożek, Kacper

Subject and Keywords:

interes społeczny   interes publiczny   interes obywatela   zasady ogólne postępowania administracyjnego   postępowanie administracyjne

Abstract:

Artykuł rozwija jedną z podstawowych zasad ogólnych rządzących zarówno postępowaniem administracyjnym, jak i stanowiących dyrektywę interpretacyjną całego systemu prawa administracyjnego, a mianowicie zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli z art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta ma ogromne znaczenie przede wszystkim w tych postępowaniach, w których ustawodawca pozostawił organom administracji publicznej swoisty luz decyzyjny. Wtedy też mają się one kierować wyważaniem tych dwóch, nie zawsze idących z sobą w parze, interesów. W tekście zostaje podjęta również próba wyjaśnienia rozbieżności między zamiennie stosowanym w prawie materialnym sformułowaniem „interes publiczny” i „interes społeczny”. Nakreślone zostają też trudności, jakie strony postępowania administracyjnego napotykają podczas kolizji dwóch rzeczonych interesów. Ostatecznie wyodrębnione w artykule zostały kodeksowe gwarancje realizacji omawianej zasady ogólnej, z nawiązaniem do konkretnych jednostek redakcyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 25-34

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg