Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej art. 8 k.p.a. oraz zasady informowania art. 9 k.p.a.

Creator:

Flisek, Karol

Subject and Keywords:

zasada budzenia zaufania   zasada informowania   postępowanie administracyjne   zasady ogólne   gwarancje obywatelskie

Abstract:

Tekst przybliża praktyczne zastosowanie zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej oraz zasady informowania. Obie zasady ogólne, ustanowione w kodeksie postępowania administracyjnego, mają bowiem kluczowe znaczenie z perspektywy praw obywatela przed władczo działającym organem administracji publicznej. Artykuł przedstawia treść obu zasad, wskazując na nieścisłości powstałe przy wykładni obu przepisów. Następnie analizuje gwarancje przedmiotowych zasad nie tylko z perspektywy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Opierając się na orzecznictwie i poglądach doktryny, artykuł przedstawia pomniejsze zasady postępowania administracyjnego, które można wyinterpretować z treści odpowiednio art. 8 i 9 k.p.a.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 11-23

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg