Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znikający powojenny modernizm — czy prawo powinno szerzej chronić dobra kultury?

Alternative title:

The disappearance of late modernism — shall the scope of the law’s protection of monuments be broader?

Creator:

Kuzia, Wiktoria

Subject and Keywords:

architektura ; późny modernizm ; ochrona zabytków

Abstract:

Celem artykułu jest przybliżenie problemu wyburzania cennych obiektów architektury modernistycznej oraz postawienie pytania o potrzebę i zakres ich ochrony. Autorka analizuje wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, że w wypadku obiektów architektury modernistycznej niezbędne jest wprowadzenie nowych, skutecznych środków ochrony oraz ustalenie odpowiednich kryteriów oceny i wartościowania. Autorka omawia wybrane przykłady wyburzonych już dzieł, wskazując cechy świadczące o ich wyjątkowości, a także przeprowadza analizę porównawczą względem obiektów stawianych w ich miejsce. W związku z wyburzeniem większości budynków powojennego modernizmu, powodowanym brakiem skutecznych działań służb konserwatorskich, autorka wnosi postulat większego udziału krytyków architektury przy kwalifikacji obiektu do objęcia go ochroną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 191-203

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2017

Autor opisu:

WR U/PAdbg