Object

Title: Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

Alternative title:

The responsibility of an insurance company for damages caused by an insurance agent

Creator:

Adamska, Amanda   Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

insurance company   insurance agent   agency activities   insurance intermediation   liability regime based on the principle of risk  
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka   agent ubezpieczeniowy   pośrednictwo ubezpieczeniowe   Zakład Ubezpieczeń Społecznych   czynności agencyjne

Abstract:

The subject of this article is the responsibility of an insurance company for damages caused by an insurance agent in connection with the performance of agency activities. The Act on Insurance Intermediation of 22 May 2003 lays down a liability regime based on the principle of risk. It also contains the definition of an insurance agent and performed agency activities. In the next part of the article there is analysed the jurisprudence of the Supreme Court concerning the interpretation of article 11 1 of the abovementioned Act. It discusses an attempt at defining the difference between activities performed “in connection with” and “at the occasion of” other activities. Finally there is analysed an issue of the contribution of the injured party to the occurrence of the damage in this type of cases article 362 of the Civil Code.  

Tematem niniejszego artykułu została uczyniona odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Reżim tej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka został ukształtowany w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w której zdefiniowane zostało również samo pojęcie agenta ubezpieczeniowego oraz wykonywanych przez niego czynności agencyjnych. W dalszej części opracowania prześledzone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące wykładni art. 11 ust. 1 wspomnianej ustawy. Omówione zostały podejmowane w judykaturze próby zdefiniowania różnicy pomiędzy czynnościami wykonywanymi „w związku” a „przy okazji” dokonywania innych czynności. Na zakończenie analizie poddana została kwestia przyczynienia się poszkodowanego do powstania wyrządzonej szkody w tego rodzaju sprawach (art. 362 k.c.).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108622   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 13-30

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

294

Number of object content views in PDF format

295

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118225

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information