Object

Title: Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych

Alternative title:

The ability of a patient to consent to medical treatment and the ability to civil actions

Creator:

Klimas, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-4490-8531

Subject and Keywords:

ability to civil actions   patient’s rights   consent to medical treatment   medical law  
zdolność do czynności prawnych   prawa pacjenta   zgoda na zabieg   prawo medyczne

Abstract:

This article is devoted to the analysis of the relation between the institution of the ability to civil actions established by the provisions of the Civil Code and the patient’s consent provided by the Patient Rights and Patient Rights Act, as well as the Act on Doctor and Dentist Professions. The work aim is to make a detailed assessment of the status of a patient equipped with full legal capacity, deprived of this ability and having restricted legal capacity, to present discrepancies between the norms regulating the subjective conditions for effective legal actions under civil law and the provisions that determine the rules for granting consent for medical treatment.  

Artykuł poświęcony jest analizie relacji pomiędzy instytucją zdolności do czynności prawnych ustanowioną przepisami Kodeksu cywilnego a zdolnością do wyrażenia zgody przez pacjenta, której konstrukcja przewidziana jest w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Praca ma na celu dokonanie szczegółowej oceny statusu pacjenta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, pozbawionego tej zdolności, a także przedstawienie rozbieżności pomiędzy normami regulującymi podmiotowe przesłanki skutecznego dokonania czynności prawnych na gruncie prawa cywilnego a postanowieniami warunkującymi zasady udzielania zgody.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108617   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.22.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 22 (2017), s. 121-136

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

512

Number of object content views in PDF format

514

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118218

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information