Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej

Alternative title:

Municipal council of seniors — the role of „the voice of experience” in the matters of local communities

Creator:

Kuchciak, Anna

Subject and Keywords:

gminna rada seniorów ; osoby starsze ; partycypacja społeczna ; społeczeństwo obywatelskie ; 0000-0003-1944-4552

Abstract:

Na mocy ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono możliwość utworzenia gminnej rady seniorów. Przywołaną nowelizację można zaliczyć do szeregu zmian legislacyjnych powodowanych procesem starzenia się społeczeństwa. W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania w podstawowej jednostce podziału terytorialnego tego fakultatywnego organu kolegialnego, nakierowanego przede wszystkim na obywatelską aktywizację osób starszych w lokalnej społeczności i jednocześnie poznanie ich potrzeb.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.22.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 22 (2017), s. 107-119

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg