Object

Title: Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

Alternative title:

Deprivation of parental authority — punishment for parents or a tool for helping children?

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

deprivation of parental authority   parents   children   prerequisite   Family and Guardianship Code   child’s welfare  
pozbawienie władzy rodzicielskiej   rodzice   dzieci   przesłanka   kodeks rodzinny i opiekuńczy

Abstract:

The aim of this article is, first of all, to analyse Polish law in relation to the institution of deprivation of parental authority, and secondly, to decide, on the basis of the analysis, whether this institution serves as a punishment for parents or it is a kind of tool for helping children. Deprivation of parental authority is the measure of the deepest interference with the relationship between the parents and the child. As a consequence of using it, parents lose all attributes of that authority. Legal prerequisites of deprivation of parental authority are divided into obligatory and facultative. The analysis of legal regulations shows that the spoken legal measure was conceived as a tool for helping children.  

Celem niniejszego artykułu jest, po pierwsze, analiza regulacji prawa polskiego w odniesieniu do instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej; po drugie — rozstrzygnięcie, w oparciu o dokonaną analizę, kwestii, czy instytucja ta pełni funkcję kary wobec rodziców, czy jednak stanowi swego rodzaju narzędzie niesienia pomocy dzieciom. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to środek najgłębiej ingerujący w relacje na linii rodzice–dziecko. W konsekwencji jego zastosowania rodzice tracą wszystkie atrybuty tej władzy. Przesłanki dające prawną możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Z analizy regulacji prawnych wynika, że omówiony środek prawny został pomyślany jako narzędzie niesienia pomocy dzieciom.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108614   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.22.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 22 (2017), s. 81-94

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

122

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118215

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information