Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

Alternative title:

Regulation of premises of granting a concession for operating casino games and the protection of the public interest

Creator:

Kopystyński, Konrad

ORCID:

0000-0003-3382-3110

Subject and Keywords:

gry hazardowe ; interes publiczny ; koncesja ; kasyna gry ; wyłączenie

Description:

Tyt. zeszytu: Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Abstract:

Wyłączenie stosowania negatywnych przesłanek ogólnych przyznania koncesji określonych w ustawie — Prawo przedsiębiorców w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie powoduje ograniczenia ochrony interesu publicznego w porównaniu ze standardem wyznaczonym regulacją ogólną. Przesłanki uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry określone w ustawie o grach hazardowych nie zostały bowiem unormowane w sposób węższy niż negatywne przesłanki ogólne otrzymania koncesji z ustawy — Prawo przedsiębiorców. Taki wniosek wynika z porównania obydwu regulacji. Co więcej, na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej część ogólnych negatywnych przesłanek przyznania koncesji miała szerszy zakres niż przesłanki uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry. Jednocześnie obowiązywało wówczas wyłączenie stosowania przepisów ogólnych dotyczących przesłanek przyznania koncesji w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry. Wyeliminowanie na gruncie ustawy — Prawo przedsiębiorców części ogólnych negatywnych przesłanek przyznania koncesji obowiązujących na gruncie uchylonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spowodowało, że w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry poziom ochrony interesu publicznego, wyznaczony treścią negatywnych przesłanek ogólnych otrzymania koncesji, przestał odbiegać od poziomu występującegow sprawach o wydanie pozostałych rodzajów koncesji. Rozwiązanie to wyeliminowało pewną niespójność systemową, jaka miała miejsce przed wprowadzeniem ustawy — Prawo przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.23.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 23 (2018), s. 63-80

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg