Object

Title: System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Alternative title:

The deposit guarantee system in Poland — Bank Guarantee Fund

Creator:

Sułkowski, Karol

ORCID:

0000-0001-9482-9263

Subject and Keywords:

Fund   deposit   banking system  
fundusz   depozyt   system bankowy

Description:

Tyt. zeszytu: Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Abstract:

The author discusses the deposit guarantee system based on the new act from 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee system and forced restructuring. It focuses on presenting the formation of this system since the nineties of the twentieth century. Next, he describes and discusses the basics of regulation, the status, goals, tasks and authorities of the Bank Guarantee Fund. Then he goes on to discuss the deposit guarantee system, funds and entities and the rules governing payouts. The next part deals with the issue of guarantee amounts and the date of their payment. Attention is also paid to the financial management of the Fund and the assistance function in relation to banks and cooperative savings and credit unions. At the end, the author discusses the practical issues of the aid granted so far and sends a hint "de lege ferenda".  

Autor omawia system gwarantowania depozytów na podstawie nowej ustawy z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji. Skupia się na przedstawieniu kształtowania się tego systemu od lat 90. XX wieku. Następnie opisuje i omawia podstawy regulacji, status, cele, zadania i organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie przechodzi do omawiania samego systemu gwarantowania depozytów, środków, podmiotów i zasad rządzących wypłatami.W kolejnej części zostaje poruszona problematyka kwot gwarancji i terminu ich wypłat. Zostaje także zwrócona uwaga na gospodarkę finansową Funduszu oraz funkcję pomocową w stosunku do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na końcu autor porusza kwestię praktyczną, jaką jest udzielona dotychczas pomoc, oraz wystosowuje wskazówkę de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108601   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.23.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 23 (2018), s. 23-33

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

284

Number of object content views in PDF format

287

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118193

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information