Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

Alternative title:

Administrative and legal supervision over the banking market on the example of the selected activity of the Polish Financial Supervision Authority

Creator:

Wojcieszek, Mikołaj   Sułkowski, Karol

ORCID:

0000-0002-1422-967X   0000-0001-9482-9263

Subject and Keywords:

bank   nadzór   finanse

Description:

Tyt. zeszytu: Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Abstract:

Rynek bankowy stanowi niezmiernie ważną część gospodarki każdego państwa. Jego głównym zadaniem jest obrót środkami finansowymi. Dlatego nie może on pozostać bez nadzoru, który sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ze względu na ogromną rolę, jaką odgrywa nadzór nad rynkiem bankowym, niniejszy artykuł zostanie poświęcony opisaniu jego działania. Celem będzie przedstawienie i definicja nadzoru, wyjaśnienie, czym różni się od kontroli, jakie są podstawy działalności Komisji Nadzoru Finansowego, jej cele, zadania oraz zakres działania. Uwzględniona zostanie również kwestia instrumentów oddziaływania przysługujących Komisji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.23.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 23 (2018), s. 11-22

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg