Obiekt

Tytuł: Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tytuł odmienny:

Realization of a nullum crimen sine lege certa principle in light of Article 115 Paragraph 3 of a Polish Copyright Act

Autor:

Grzywacz, Anna

ORCID:

0000-0003-1841-0051

Temat i słowa kluczowe:

copyright law   intellectual property protection by penal law   nullum crimen sine lege certa   constitutionality of criminal law regulations  
prawo autorskie   karnoprawna ochrona własności intelektualnej   konstytucyjność regulacji karnoprawnych

Opis:

Tyt. zeszytu: Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Abstrakt:

The aim of the article is to analyze the content of Article 115 Paragraph 3 of the Polish Copyright Act and to examine the constitutionality of the provision based on the nullum crimen sine lege certa principle expressed in Article 42 of the Constitution. The basis for the allegation of the unconstitutionality of the provision is the Article’s use of the phrase: “Who […] otherwise violates”, which is, in the opinion of the doctrine, imprecise and contrary to the principle of legal certainty in matters of criminal law. Basing on the quoted regulations and the practice the author tries to answer a question whether the content of Article 115 Paragraph 3 of the Polish Copyright Act is constitutional and subjects the issue of using such clauses to the polemics. The article presents arguments for the rightness of such regulation as well as opposing views and the final conclusion based on the judgment of February 17, 2015, in which the Constitutional Tribunal adjudicated on the conformity of the regulation with the Constitution. Despite the approving position of the Constitutional Tribunal the issue of the constitutionality of the provision is still controversial and causes problems in the classification of acts as prohibited under the Copyright Act. Nevertheless, the use of complementary clauses in particular containing the phrase: “Who […] otherwise violates” seems to be unavoidable due to the dynamic development of technology and law. The principle of legal certainty can be implemented using a pro-constitutional interpretation in order to maximize the alignment of legal norms with the objectives and values expressed in the Constitution. This paper will also examine the secondary issue of criminal law protection of intellectual property rights with an emphasis on copyright law.  
Celem artykułu jest analiza treści art. 115 ust. 3 pr.aut. oraz zbadanie konstytucyjności przepisu w oparciu o zasadę nullum crimen sine lege certa wyrażoną w art. 42 Konstytucji. Podstawą zarzutu niekonstytucyjności przepisu jest użycie w nim sformułowania: „Kto [...] w inny sposób narusza”, będącego w opinii doktryny nieprecyzyjnym i sprzecznym z zasadą określoności prawa karnego. Na podstawie przytoczonych przepisów oraz praktyki ich stosowania autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy regulacja zawarta w art. 115 ust. 3 pr.aut. jest zgodna z konstytucją, oraz polemizuje z kwestią dopuszczalności stosowania klauzul dopełniających w legislacji. W artykule przedstawiono argumenty za słusznością takiej regulacji oraz poglądy przeciwne, a także wnioski na tle wyroku z dnia 17 lutego 2015 roku, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności przepisu z Konstytucją. Mimo aprobującego stanowiska TK kwestia konstytucyjności przepisu jest nadal kontrowersyjna i przysparza problemów w klasyfikacji czynów jako zabronionych na mocy ustawy o prawie autorskim. Niemniej jednak stosowanie klauzul dopełniających, w szczególności zawierających sformułowanie: „Kto [...] w inny sposób narusza”, wydaje się nieuniknione ze względu na dynamiczny rozwój technologii oraz prawa. Zasadę określoności prawa karnego można urzeczywistnić, posługując się wykładnią prokonstytucyjną, mającą służyć maksymalnemu dostosowaniu norm prawnych do celów i wartości wyrażonych w Konstytucji. W artykule pośrednio opisano problematykę karnoprawnej ochrony praw własności intelektualnej z naciskiem na prawa autorskie

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108589

DOI:

10.19195/1733-5779.25.8

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 125-139

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

55

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

55

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118177

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji