Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

pełnomocnik   nieważność postępowania   art. 379 k.p.c.   nieprawidłowe umocowanie

Abstract:

Artykuł traktuje o nieważności postępowania ze względu na występowanie w sprawie nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c. oraz art. 401 pkt 2 k.p.c. Przesłanka ta w praktyce sprawia wiele trudności, albowiem nie ma przepisu, który zezwalałby wprost na zatwierdzenie przez stronę czynności procesowych podjętych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika. Nie zawsze jednak kategoryczne odrzucenie takiej możliwości wydaje się słuszne i uzasadnione. W opracowaniu zwrócono uwagę, że nie można utożsamiać przypadku, w którym jako pełnomocnik staje osoba w ogóle niemogąca pełnić takiej funkcji, z sytuacją, w której pełnomocnik jest wyłącznie nieprawidłowo umocowany. Pierwsza z opisanych sytuacji bowiem zawsze skutkuje nieważnością postępowania, druga zaś może podlegać sankcji na skutek następczego zatwierdzenia dokonanych czynności procesowych przez osobę do tego uprawnioną. Na zakończenie poruszono kwestię dopuszczalności zgłaszania takowego naruszenia przez każdą ze stron postępowania oraz ich interesu prawnego w takim działaniu. Omówienie ma na celu wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi przypadkami oraz podjęcie próby określenia możliwych sposobów postępowania w razie ich zaistnienia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 93-108

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg