Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Nowa Regulacja Prospektowa a efektywność informacyjna na rynku kapitałowym w Unii Europejskiej

Creator:

Chyla, Łukasz

ORCID:

0000-0001-7353-8125

Subject and Keywords:

obowiązki prospektowe   Rozporządzenie Prospektowe   efektywność informacyjna rynków kapitałowych

Abstract:

Ekonomiczna analiza prawa sugeruje, że jedną z głównych przeszkód wzmocnienia europejskich rynków kapitałowych są z jednej strony bariery wejścia dla spółek kapitałowych ubiegających się o finansowanie, z drugiej zaś brak odpowiedniej ochrony informacyjnej inwestorów, który zniechęca ich do lokowania pieniędzy na rynkach finansowych. Obecne regulacje prospektowe są wadliwe z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, w Unii Europejskiej istnieje wiele systemów różniących się od siebie w fundamentalnych kwestiach. Po drugie, obecne rozporządzenie nakłada zbyt wiele wymogów i obowiązków informacyjnych na spółki notowane na giełdzie, co znacznie zwiększa koszty transakcyjne i sprawia, że poszukiwanie funduszy na rynkach kapitałowych jest nieopłacalne dla wielu mniejszych graczy. W rezultacie niektóre z nich celują w inne, alternatywne metody pozyskiwania funduszy od inwestorów takich jak FinTechs, Blockchain, Tokens, co z kolei osłabia ogólną ochronę inwestorów na rynku kapitałowym. W konsekwencji odpływ kapitału z rynków kapitałowych powoduje, że są one jeszcze mniej konkurencyjne. Po trzecie, większość inwestorów detalicznych praktycznie nie jest w stanie przeanalizować znacznej ilości szczegółowych informacji przedstawianych przez spółki notowane na giełdzie ze względu na obowiązki prospektowe, co w konsekwencji zniechęca ich do dalszych inwestycji na rynku kapitałowym. Głównym celem artykułu jest ocena licznych zagadnień związanych z bieżącymi regulacjami dotyczącymi europejskich rynków kapitałowych pod kątem wymagań informacyjnych, które tworzą „bariery wejścia” dla spółek publicznych, a jednocześnie nie ustanawiają odpowiedniego porządku informacyjnego i przejrzystości zobowiązania — zniechęcając tym samym inwestorów detalicznych do inwestowania na rynkach kapitałowych. Innym celem artykułu jest przedstawienie perspektyw nadchodzącego rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego na europejskich rynkach kapitałowych, który ma zharmonizować obowiązki w zakresie przejrzystości, a tym samym uwolnić od efektywnego i taniego finansowania na rynku kapitałowym, a w konsekwencji stymulować wzrost europejskiej gospodarki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 73-91

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg