Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne

Creator:

Jarosz, Iwo

ORCID:

0000-0003-3671-1982

Subject and Keywords:

spółki osobowe   wkład   obowiązek   kapitał

Abstract:

Istotną cechą regulacji spółek osobowych w prawie polskim jest ukształtowanie wkładów wspólników jako obligatoryjnych elementów umowy spółki. Wkłady muszą zostać przez wspólników w umowie spółki określone i wniesione do jej majątku. Specyfika spółek osobowych, które w konstrukcji normatywnej przyjętej przez prawo polskie zostały pozbawione podmiotowości prawnej w okresie przed rejestracją, utrudnia wykonanie tego obowiązku w przypadku niektórych przedmiotów wkładów, takich jak prawo własności nieruchomości, i zmusza do konstruowania złożonych mechanizmów teoretycznych mających umożliwić wniesienie takich wkładów. Z niedopuszczalnością funkcjonowania spółek osobowych jako bezwkładowych koresponduje także nakaz, aby wkłady wniósł każdy ze wspólników. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zweryfikowanie, czy takie ukształtowanie regulacji spółek osobowych w prawie polskim, które zakłada konieczność określenia i wniesienia przez każdego wspólnika wkładu, jest praktyczne i korzystne z punktu widzenia celów, jakie ma spełniać, oraz wartości, jakie ma chronić. Artykuł ma także wykazać, że uzasadnienia obecnej regulacji nie dostarczają względnej ochrony wierzycieli, która w spółkach osobowych realizowana jest nade wszystko poprzez konstrukcję osobistej odpowiedzialności wspólników. Tekst ma również pokazać, że argumentem za obecną regulacją, przy braku jakichkolwiek progów określających minimalną wysokość wkładu, nie są także kwestie ochrony obrotu prawnego przed powstawaniem podmiotów niespełniających tzw. testu powagi. Przy pomocy metody formalno-dogmatycznej badaniu zostaną poddane właściwe regulacje prawa polskiego — przepisy kodeksu spółek handlowych. Zastosowanie metod komparatystycznych pozwoli z kolei na skonstruowanie kolejnych argumentów, opartych na kierunku rozwoju prawa europejskiego oraz ustawodawstw poszczególnych państw kontynentalnej kultury prawnej, świadczących o celowości i racjonalności przyjęcia w odniesieniu do spółek osobowych konstrukcji bezwkładowej. W konkluzji wykazano, że istnieją rozsądne powody przyjęcia dopuszczalności powstawania spółek bezwkładowych jako docelowego modelu ich regulacji w polskim prawie spółek handlowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 57-71

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg