Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych

Creator:

Piotrowski, Tomasz

Subject and Keywords:

uchwała   spółka   uchwała negatywna   uchwała nieistniejąca   wspólnicy   akcjonariusze

Abstract:

Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii dopuszczalności wyodrębniania uchwał negatywnych oraz uchwał nieistniejących podejmowanych przez organy w spółkach kapitałowych. Obecne przepisy prawne nie zawierają wyraźnych uregulowań dopuszczających bądź zakazujących istnienia wskazanych konstrukcji prawnych. Jednak to, czy istnieje możliwość ich wyodrębnienia, ma znaczenie nie tylko doktrynalne, ale przede wszystkim praktyczne. W pracy rozważono charakter prawny uchwały jako czynności prawnej, a także omówiono najważniejsze problemy dotyczące dopuszczalności uchwał negatywnych i nieistniejących. Celem jest ocena dopuszczalności powyższych konstrukcji na gruncie przepisów oraz powszechnych zasad prawa spółek. W związku z tym przedstawiono argumenty przyjmowane przez przedstawicieli doktryny prawa handlowego. Analizie poddano również tezy z orzecznictwa mające najistotniejszy wpływ na rozwiązanie problemu. Dokonano też krytycznej analizy koncepcji nieprzystających do obecnie obowiązujących regulacji i niezgodnych z zasadami obrotu gospodarczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 27-40

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg