Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego

Creator:

Gregorczyk, Michał

ORCID:

0000-0003-4572-4312

Subject and Keywords:

znak towarowy   niezarejestrowany znak towarowy   oznaczenia

Abstract:

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki nierejestrowanych znaków towarowych. Autor dokonuje analizy istniejących regulacji z zakresu prawa krajowego wraz ze wskazaniem źródeł prawa unijnego. Rozważona zostaje możliwość stosowania ich w odniesieniu do nierejestrowanych znaków towarowych, dla których obecnie brakuje definicji legalnych. Postawiono hipotezę o konieczności uznania istnienia odrębnego dobra prawnego w postaci prawa do nierejestrowanego znaku towarowego powstałego na podstawie możliwości ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie innych niż prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany. Rozważono uzyskanie ochrony na nierejestrowany znak towarowy w ujęciu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci ochrony jako oznaczenia przedsiębiorcy lub oznaczenia przedsiębiorstwa, a także wzajemne relacje między ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej a przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokonano porównania istniejących regulacji oraz orzecznictwa, a następnie wyciągnięto wnioski odnośnie do możliwości ich zastosowania w specyficznej sytuacji niezarejestrowanego znaku towarowego. Artykuł kończy podsumowanie dotychczasowych rozważań, w tym w szczególności konieczność wyróżnienia odrębne go prawa do znaku zarejestrowanego i uznanie jego funkcjonowania w obrocie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 11-25

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg