Object

Title: Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

Alternative title:

EU health care policy objectives in connection with the society growing older

Creator:

Regiec, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5909-6196

Subject and Keywords:

EU policy   public health   health care   cross-border health care   aging society   silver economy  
polityka EU   zdrowie publiczne   opieka zdrowotna   transgraniczna opieka zdrowotna   społeczeństwo starzejące się   srebrna gospodarka

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

European Union’s society is aging, which generates the increase in needs regarding health care and its financial repercussions. In order to meet economic needs increased by ageing population, the Health for Growth Programme was commenced. Moreover Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, will focus on, amongst societal challenges, health, demographic change and well-being. One of the other milestones for European health care was entering into force the Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare.  

Społeczeństwo Unii Europejskiej jest społeczeństwem starzejącym się, co generuje wzrost potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i ich skutków finansowych. Aby odpowiedzieć na wyzwania gospodarcze związane ze starzeniem się społeczeństwa, wdrożono program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”. Dodatkowo wprogramie ramowym Horyzont 2020 zakładającym rozwój badań naukowych i innowacji jako jedno zwyzwań wskazano następujące kategorie: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Dla polityki zdrowotnej UE kluczowe było także przyjęcie dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108578   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 137-147

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

37

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information