Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

Creator:

Regiec, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5909-6196

Subject and Keywords:

polityka EU   zdrowie publiczne   opieka zdrowotna   transgraniczna opieka zdrowotna   społeczeństwo starzejące się   srebrna gospodarka

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Społeczeństwo Unii Europejskiej jest społeczeństwem starzejącym się, co generuje wzrost potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i ich skutków finansowych. Aby odpowiedzieć na wyzwania gospodarcze związane ze starzeniem się społeczeństwa, wdrożono program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”. Dodatkowo wprogramie ramowym Horyzont 2020 zakładającym rozwój badań naukowych i innowacji jako jedno zwyzwań wskazano następujące kategorie: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Dla polityki zdrowotnej UE kluczowe było także przyjęcie dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 137-147

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg