Obiekt

Tytuł: Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

The foundation as the form activation of the of disabled and elderly persons

Autor:

Pleśniak, Marcin

ORCID:

0000-0002-3024-2735

Opis:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie fundacji, które oprócz stowarzyszeń są najpopularniejszą formą działalności społecznej jako środka aktywizacji dwóch zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, czyli osób niepełnosprawnych i starszych. Po krótkim rysie historycznym kształtowania się fundacji jako podmiotu prawa została zaprezentowana konstrukcja prawna owego podmiotu. Ustawową podstawą funkcjonowania fundacji wPolsce jest ustawa z 1984 r. o fundacjach. Ponadto w artykule zestawiono cechy fundacji i stowarzyszenia, które są dwiema najpopularniejszymi formami działalności społecznej. Najważniejsze różnice między nimi to:1. Istota: fundacje — istotą jest majątek przekazywany przez fundatora; stowarzyszenia — istotą jest grupa osób tworząca zrzeszenie; 2. Organy: fundacje — jedyny obligatoryjny organ stanowi zarząd, inne organy są fakultatywne; stowarzyszenia — organy obligatoryjne to zarząd i organ kontroli wewnętrznej, walne zebranie członków jako najwyższa władza w stowarzyszeniu;3. Cele/Działania: fundacje — realizacja celów statutowych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, niedopuszczalne działania na rzecz członków władz fundacji; stowarzyszenia — możliwe działania na rzecz członków stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych.W artykule opisano pojęcie działalności gospodarczej i możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez fundacje. Scharakteryzowano również doświadczenia autora związane z uczestnictwem w działalności fundacji. Według autora głównymi problemami nowych fundacji są niejasne kryteria rozstrzygania konkursów o realizację zadań publicznych organizowanych przez władze publiczne, a także trudności z pozyskiwaniem środków finansowych przed uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego. Ukazano problemy nowych, rozpoczynających działalność fundacji. Wskazano obszary działalności fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym i starszym. Są nimi przede wszystkim opieka i wsparcie w opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, jak również organizowanie dostępu do kultury i sztuki, a także organizowanie wyjazdów turystycznych dla tych grup społecznych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Homa, Magdalena. Red. ; Mościbrodzka, Monika. Red.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108577 ; ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.8

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

pol. ; eng.

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 125-136

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-05

Data dodania obiektu:

2020-05-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118148

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji