Obiekt

Tytuł: Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

Tytuł odmienny:

The foundation as the form activation of the of disabled and elderly persons

Autor:

Pleśniak, Marcin

ORCID:

0000-0002-3024-2735

Temat i słowa kluczowe:

foundation   senior   economic activity   association   disabled people  
fundacja   osoby niepełnosprawne   osoby starsze   działalność gospodarcza   stowarzyszenia

Opis:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstrakt:

The purpose of this article is to describe foundations, which are one of the most popular form of social activities next to associations. The author presents the foundation as a good way to the mobilization of disabled and elderly people. In the first part of the article the author presents a brief history of the development of foundations. The next section presents legal grounds of foundation in the Polish law. This ground is the Law of Foundation, dated 1984. Additionally, the article presents a comparison of the two forms of the social activities: foundations and associations. The most important differences are:Foundations — the main component of it are assets donated by the sponsor. Associations — people who create this form of social activity are the main component.Foundations — governing board holds the control over foundations; other organs are optional. Associations — authorities comprise of assembly of association members, governing board and an obligatory internal audit office.Foundation — directs its activities and represents it to the world; cannot direct its activities to the governing board. Associations — activities can be directed to the world but also to the members of the association.The article also presents a definition of economic activity and foundations’ possibilities to take such activities. The author describes his own experience at the foundation created by teachers and graduates from his former school for blind children.The article presents common challenges newly starting foundations have to face, the most important of which is the problem of vague evaluation criteria for applications in competitions organized by public authorities and problems with acquiring source of funds for their activity.In the last part of the article the author presented areas of activities performed by foundations working for disabled and elderly persons. The main scope is, of course, taking care of the elderly and disabled, but also facilitating the access to culture, art and the organization of tourist trips.The above mentioned activities are more and more needed and a lot of organizations are developing these areas.  
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie fundacji, które oprócz stowarzyszeń są najpopularniejszą formą działalności społecznej jako środka aktywizacji dwóch zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, czyli osób niepełnosprawnych i starszych. Po krótkim rysie historycznym kształtowania się fundacji jako podmiotu prawa została zaprezentowana konstrukcja prawna owego podmiotu. Ustawową podstawą funkcjonowania fundacji wPolsce jest ustawa z 1984 r. o fundacjach. Ponadto w artykule zestawiono cechy fundacji i stowarzyszenia, które są dwiema najpopularniejszymi formami działalności społecznej. Najważniejsze różnice między nimi to:1. Istota: fundacje — istotą jest majątek przekazywany przez fundatora; stowarzyszenia — istotą jest grupa osób tworząca zrzeszenie; 2. Organy: fundacje — jedyny obligatoryjny organ stanowi zarząd, inne organy są fakultatywne; stowarzyszenia — organy obligatoryjne to zarząd i organ kontroli wewnętrznej, walne zebranie członków jako najwyższa władza w stowarzyszeniu;3. Cele/Działania: fundacje — realizacja celów statutowych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, niedopuszczalne działania na rzecz członków władz fundacji; stowarzyszenia — możliwe działania na rzecz członków stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych.W artykule opisano pojęcie działalności gospodarczej i możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez fundacje. Scharakteryzowano również doświadczenia autora związane z uczestnictwem w działalności fundacji. Według autora głównymi problemami nowych fundacji są niejasne kryteria rozstrzygania konkursów o realizację zadań publicznych organizowanych przez władze publiczne, a także trudności z pozyskiwaniem środków finansowych przed uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego. Ukazano problemy nowych, rozpoczynających działalność fundacji. Wskazano obszary działalności fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym i starszym. Są nimi przede wszystkim opieka i wsparcie w opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, jak również organizowanie dostępu do kultury i sztuki, a także organizowanie wyjazdów turystycznych dla tych grup społecznych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108577

DOI:

10.19195/1733-5779.26.8

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 125-136

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

32

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

32

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118148

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji