Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne

Alternative title:

Voting by a proxy as a guarantee of exercising elderly and handicapped people active voting rights

Creator:

Orłowski, Łukasz

ORCID:

0000-0001-6368-3046

Subject and Keywords:

głosowanie przez pełnomocnika ; prawo wyborcze ; zasada powszechności ; osoba starsza ; osoba niepełnosprawna

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Głosowanie przez pełnomocnika jest jedną z najnowszych alternatywnych instytucji polskiego prawa wyborczego. W artykule omówione zostały podstawa Konstytucyjna, podstawa ustawowa, podstawy prawa międzynarodowego, spory doktrynalne związane z zasadą powszechności i zasadą tajności głosowania oraz ograniczenia osób starszych i niepełnosprawnych, dla których rozwiązaniem jest alternatywa głosowania poprzez pełnomocnika. Niniejsze opracowanie zawiera również propozycje zmian kodeksu wyborczego wzakresie udzielania pełnomocnictwa w postaci warunku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red. ; Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 107-123

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg